Växter rosa blommor
"Det äkta miraklet är inte att gå på vatten eller i luften, utan att vandra på jorden"

 

(Thich Nhat Hanh)

 
 

Jag som driver företaget heter Yvonne Westerberg och erbjuder dig och din verksamhet professionell kunskap och inspiration om trädgårdens och naturens hälsoeffekter utifrån ett tvärvetenskapligt angreppssätt.

Kunskaperna är grundade på aktuella teorier och forskning där jag har gedigen kompetens utifrån 20 års kliniska erfarenheter inom området.

Mina främsta meriter är som grundare och utvecklare av hälsoträdgårdar såsom Sinnenas Trädgård och Haga Hälsoträdgård båda i Stockholm samt som konsult och coach i samband med uppbyggnad av Sinnenas och Minnenas Park i Hällefors.

Jag är även en erfaren föredragshållare och kursledare inom området trädgård, natur och hälsa.

Min grundprofession är leg. arbetsterapeut. 2009 utbildade jag mig till projektledare på Business School. Projektledning 8 US Credits och därmed ett internationellt Certificate.

Jag har arbetat sedan 1987 med trädgårdsterapeutisk inriktning.

Sinnenas Trädgård på Sabbatsberg i Stockholm. Under åren 1990 - 2002 grundade, utvecklade och implementerade jag den första specialdesignade trädgården och konceptet i Sverige. Målgruppen var äldre, många med ett demenshandikapp, deras närstående och personalen inom verksamheten.
» Läs mer om Sinnenas Trädgård

Haga Hälsoträdgård Hagaparken i Stockholm. Under åren 2003 - 2009 arbetade jag som projektledare med att bygga upp en ny specialdesignad verksamhet med utveckling av ett nytt koncept inom områdena prevention - rehabilitering - kompetensutveckling - arbetsprövning.

Här var målgruppen för rehabiliteringsinsatserna framför allt personer med stressrelaterade symptom och smärttillstånd. Målgruppen för kompetensutveckling med kursverksamhet vände sig till både privata arbetsgivare och privatpersoner som önskade få ta del av Haga Hälsoträdgårds koncept i syfte att få inspiration och kompetens att använda i den egna verksamheten, för medarbetare och i den egna livssituationen för ökad hälsa.
» Läs mer om Haga Hälsoträdgård

Sinnenas och Minnenas Park i Hällefors. Under 2006 - 2008 arbetade jag som konsult i samband med uppbyggnad av en pedagogisk park för det kommunalägda bostadsbolaget BOAB och Hällefors kommun omsorg i Värmland. Arbetet bestod av konsultinsatser för design, tillgänglighet och innehåll där insatserna även innebar att coacha de framtida trädgårdspedagogerna. Målgruppen för verksamheten var främst de äldre som var boende inom området och personer som tillhörde den psykiatriska verksamheten, deras närstående och personal.
» Läs mer om Sinnenas och Minnenas Park (PDF)

Utmärkelser

Nedanstående länkar till PDF-filer.

» Gartnerfondens Belöning 2007
» Diplom Blomsterfrämjandet 2003
» Götapriset 2001
» Balkongutställningen 2007
 

Morgondimma
Morgondimma

Några ord från mina kunder med uppskattning på vägen ...


”Tack för en mycket intensiv berikande dag! Jag fick MYCKET energi och nya tankar.”

”Mkt bra helhetsbild. Föreläsning som verkligen väcker tankar och handling”

”Yvonne gjorde en levande och medryckande beskrivning av sitt arbete med att skapa rum för behaglig och bibehållande av det friska med hjälp av utevistelse”

”Handla inte bara om livskvalitet utom också om motivering mm”

”Helt fantastiskt inspirerande. En mästarinna på att föreläsa och att fånga uppmärksamheten hos alla! Att nå många av vårdpersonalen på ”deras nivå” Man nästan ”flög” tiden rusade iväg”

”Takk for et flott innlegg I Gamle Logen i Oslo. Det var en meget gripende og flott historie du fortalte, noe som viser at det nytter å arbeide hardt for noe man tror på”