Sjö med brygga
 

Behöver du/ni kunskap, inspiration och förslag på olika lösningar för hur en hälsosam miljö kan designas och användas? Det kan handla om utemiljön, entrén eller kanske du bara har tillgång till en terrass eller balkong. Det kan vara för dina medarbetare och kunder på en arbetsplats att användas för möten eller återhämtning under dagen.

 

Önskar du som arbetsgivare bidra med hälsofrämjande insater till dina medarbetare för ett friskare arbetsliv? Eller skulle du vilja erbjuda inspiration till dina medarbetare i samband med utvecklingsdagar? 
 
Du kanske ansvarar för och bedriver en verksamhet för personer med behov av särskilt stöd inom äldreomsorg, psykiatri, hälso- och sjukvård samt andra institutioner, boendeformer såväl privat som i offentlig regi. Där du önskar skapa en god miljö att verkar i och som stimulerar och tar fram friskfaktorer hos de berörda.
 

Projektledning

Inom trädgård/natur och hälsa
 

 

Föreläsningar

Grön rehabilitering som koncept

Ett effektivt redskap vid stress- och smärtproblematik.


Trädgård och Natur - I livets alla skeden

För barn, ungdomar, vuxna och äldre.

Som hälsopromotion/främjande och hälsopreventiv/förebyggande insats.

Vid kriser och trauma
  
Sinnenas Trädgård ett koncept inom handikapp- och äldreomsorg

 Att leva tills man dör

 

Framtidens hälsodesing

En klok investering som ger mervärde och bidrar till ett hållbart samhälle

 

Hur kan jag bli en bättre ledare och chef

Genom att hämta kraft i naturen får vi inspiration som även spiller över på våra medarbetare
 

 

Kurs- och Inspirationsdagar - Workshop

Genomför kursdagar inom trädgårdsterapi/natur och hälsa.

 

Forskningen och beprövad erfarenhet visar på samma resultat 

Natur och trädgård ger påtagliga hälsoeffekter

 

Teori och praktiska övningar

Ger egna erfarenheter och upplevelser 

 

Mindfulness

Ett kraftfullt redskap för hälsa
 

 

Seminarieledning

Hjälper till att anordna och genomföra gröna hälsoseminarier.
 

 

Coachning och handledning

Inom trädgårdsterapi/natur och hälsa.
Inom hälsofrämjande arbete

 

 

Arbetsplatsbesök - Sakkunning och rådgivare för en hälsosam arbetsmiljö

Inventering, analys och förslag på konkreta åtgärder av den befintliga inne- och utemiljön. Insatser som ger en möjlighet för arbetsplatsens medarbetare och/eller kunder.
 
Dessa insatser kan även anpassas utifrån era behov och önskemål.

Inochiforum Kongress i Tokyo 2008
Inochiforum Kongress i Tokyo 2008

Föreläsning i Hällefors 2007
Föreläsning i Hällefors 2007

Balkongutställning
Framröstad som bästa balkong på Nordiska Trädgårdar Stockholmsmässan 2007